Przykładowe realizacje
Fabryka Konceptu

Witaj w pracowni identyfikacji wizualnej!

Nazywam się Sławomir Jurewicz i specjalizuję się w projektowaniu logo i wizualnej identyfikacji firm. Do tego uwielbiam swoją pracę! Dysponuję odpowiednim doświadczeniem, wiedzą i narzędziami, aby stworzyć logo na miarę potencjału Twojej firmy, które będzie przemyślanym, unikalnym znakiem, z jednej strony odzwierciedlającym specyfikę branży, w której działasz, ale również wywierającym określone, pozytywne wrażenie na jego odbiorcach.

Możesz powierzyć mi cały proces projektowania, od wyboru najwłaściwszej koncepcji, aż do ostatecznego kształtu. Nikt nie zna jednak Twojej firmy lepiej niż Ty sam(a), więc jestem otwarty na Twoje uwagi i aktywne uczestnictwo na każdym etapie prac.

Projekt logo

Niezależnie od tego, czy Twoja firma działa od lat i przyszedł czas wzmocnienie jej pozycji na rynku przez odświeżenie wizerunku, czy dopiero rozpoczynasz działalność i chcesz od początku budować silną i rozpoznawalną markę, projekt logo jest jednym z ważniejszych czynników, które mogą wpłynąć na sukces przedsiębiorstwa, ponieważ to na nim opiera się cały system wizualnej identyfikacji.

Logo firmowe to w uproszczeniu graficzna reprezentacja charakteru i zalet Twojej firmy, dlatego tak istotne jest, żeby logo zostało zaprojektowane z należytą starannością i niosło ze sobą przekaz o zamierzonym i profesjonalnym charakterze, spójny z pozostałymi elementami marketingu przedsiębiorstwa. Zadbam o to, żeby Twój nowy projekt logo miał nie tylko profesjonalny charakter pod względem estetyki i kompozycji, ale również dostarczę niezbędne formaty graficzne tak, aby stosowanie logo nie stanowiło problemu w dowolnym procesie reprodukcji.

Proces

Złożenie zlecenia

Pierwszym krokiem jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia/wytycznych projektu. Im więcej poznam informacji na temat Twojej firmy, jej misji, struktury, historii powstania nazwy, czy charakteru działalności, ale również Twoich osobistych oczekiwań względem projektu - tym łatwiej mi będzie stworzyć logo najlepiej dopasowane do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

formularz

Płatności

Przed przystąpieniem do pracy wymagam wpłacenia zaliczki w wysokości 50% wartości zlecenia. Pozostałą część wpłacasz dopiero po ostatecznej akceptacji projektu, po czym przesyłam komplet plików źródłowych. Masz więc pewność, że nie zakończę prac dopóki nie będziesz w pełni zadowolony z osiągniętego rezultatu.

Z drugiej strony otrzymując zlecenie wykonania projektu oczekuję, że będziesz dążył do jego sfinalizowania. Jeżeli więc nie dokonasz ostatecznego wyboru lub nie zgłosisz poprawek do wybranego projektu wstępnego w terminie 14 dni roboczych od otrzymania wysłanych przeze mnie ostatnich projektów do oceny, uznaję zlecenie za zakończone i zastrzegam sobie prawo do wystawienia faktury na pełną wartość projektu, uwzględniając wcześniejszą zaliczkę, z terminem płatności 7 dni.

Projektowanie graficzne

W zależności od zlecenia potrzebuję kilka dni na opracowanie koncepcji, wykonanie szkiców, prace graficzne i wybór najlepszych wariantów. W ciągu max. 5 dni roboczych przedstawiam nie mniej niż 6 wstępnych projektów logo do oceny. Na tym etapie wskazane jest zaangażowania ze strony Klienta, który powinien określić dalsze kierunki prac projektowych. Do wybranego projektu możemy więc wprowadzić serię poprawek, których ilość nie jest ograniczona.

Finalizacja zlecenia

Po wybraniu ostatecznego kształtu projektu, logotyp zostaje szczegółowo dopracowany i przygotowany we wszystkich niezbędnych wariantach. Na tym etapie rozpoczynam pracę nad pozostałymi projektami, jeżeli zostały zamówione. Po otrzymaniu drugiej części płatności wysyłam pakiet plików źródłowych za pośrednictwem e-mail.

Prawa autorskie

Do każdego zlecenia wystawiana jest umowa przekazująca majątkowe prawa autorskie do logo oraz prawa zależne, zapewniająca pełne prawo do posługiwania się znakiem, a także do dokonywania w nim zmian. Standardowo zachowuję sobie jedynie prawo do prezentacji wykonanego projektu w portfolio Fabryki Konceptu, ale w szczególnych przypadkach mogę z niego zrezygnować.

Do każdego projektu wystawiana jest faktura VAT.

Oferta

Podstawą oferty Fabryki Konceptu jest projekt logo. Stanowi on punkt wyjścia do  opracowania pozostałych materiałów graficznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania firmy.

Naturalnym uzupełnieniem oferty są więc inne projekty, głównie do zastosowań poligraficznych, takie jak projekty wizytówek, wzorów dokumentów i papierów firmowych, ulotek i broszur reklamowych, plakatów, ale również piktogramy, banery reklamowe, prezentacje PowerPoint, wektoryzacja plików rastrowych itp.

Oferuję przystępne ceny, dostosowane do możliwości małych i średnich firm. Zapytania cenowe uwzględniające zakres i charakter projektów należy kierować na adres biuro@fabrykakonceptu.pl

Postać projektu logo

Plikami źródłowymi są przede wszystkim pliki PDF zapisane w postaci tzw. krzywych. Umożliwiają one dalszą edycję projektu oraz skalowanie go do dowolnych rozmiarów bez utraty jakości w stosownych programach graficznych. Jest to podstawowy format stosowany w drukarniach i biurach poligraficznych.

Standardowo w pakiecie przesłanych materiałów znajdują się również pliki w postaci map bitowych (np. *.gif, *.jpg, *.png, *.tiff) w dużych rozdzielczościach. Umożliwiają one wszechstronne zastosowanie logotypu, ponieważ odczytywane są przez większość popularnych programów komputerowych.

Tak skomponowany zestaw plików wystarczy do większości zastosowań. W przypadku zapotrzebowania na jakieś konkretne formaty lub określone rozdzielczości zostaną one oczywiście przygotowane zgodnie z oczekiwaniami klienta.

formaty plików

Podstawowa Księga Znaku

Jest to kilku-, kilkunastostronicowy dokument opisujący m.in. szczegółową budowę logotypu wraz z jego wersjami kolorystycznymi. Zawiera wskazówki, w jaki sposób stosować logo w różnych sytuacjach i w otoczeniu innych elementów graficznych publikacji, dla zachowania jego estetycznych walorów i spójności wizerunku firmy.

Posiadanie księgi znaku podkreśla profesjonalny charakter marki oraz samego logo, co również wpływa na podwyższenie jego wartości. Świadczy to również o świadomości marketingowej firmy, umożliwia bowiem większą kontrolę nad prawidłowym wykorzystaniem logo zwłaszcza w przypadku, kiedy znak stosowany jest przez większą liczbę osób. Dotyczy to zarówno pracowników firmy, jak i kontrahentów, którzy posługują się tym znakiem we własnych publikacjach (np. dystrybutorów). Księgę znaku należy udostępniać zainteresowanym osobom razem z plikami graficznymi.

Projekty "Na sprzedaż"

Projekty oznaczone dopiskiem "na sprzedaż" są również pracami autorskimi. Dlaczego miał(a)byś kupić taki projekt? Ponieważ widzisz główną koncepcję znaku, więc masz 100%-ową pewność, że będziesz zadowolony(a) ze swojego nowego logo. Po złożeniu zlecenia na taki projekt dostosowywana jest warstwa tekstowa i kolorystyczna do potrzeb zamawiającej firmy, jak przy normalnym zleceniu. Po zakupie wystawiana jest umowa przekazania praw autorskich i projekt zostaje usunięty z projektów na sprzedaż, a Ty jesteś jego jedynym dumnym posiadaczem.

Kontakt

FABRYKA KONCEPTU Sławomir Jurewicz
Poznań / NIP: PL 7792026704 / Regon: 301878385

tel. 502 182 049
biuro@fabrykakonceptu.pl

Wszystkie projekty zamieszczone na stronie są własnością Fabryki Konceptu lub aktualnych właścicieli majątkowych praw autorskich do projektów. Jakiekolwiek formy kopiowania są zabronione.