Projekt logo Stowarzyszenie Naukowo-Przemysłowe TRIZ-Polska

Standaryzacja, popularyzacja i wdrażanie metodyki TRIZ